ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Art2Art / ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημιουργήσαμε το μουσείο ανθρωπίνου σώματος (Human Body Museum) με υπερμεγέθη ανάγλυφες απεικονίσεις διαφόρων οργάνων, όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος, τα μάτια, το δέρμα και πολλά άλλα. Τα ανθρώπινα όργανα είναι τόσο ρεαλιστικά κατασκευασμένα, ώστε ο επισκέπτης να ενημερώνεται πλήρως για τη λειτουργία τους.