ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Art2Art / ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Δημιουργήσαμε τον λαβύρινθο της Ελληνικής μυθολογίας με στόχο την πλήρη αντιπροσωπευτική απεικόνιση των γεγονότων μίας φανταστικής εποχής.